System Argus

 


System Argus to:

Nowoczesna technologia

Duże możliwości

Bezpieczeństwo i stabilność

Elastyczność

Rozwiązania technologiczne 

Program Argus został opracowany przez warszawską firmę informatyczną Textus Virtualis. Podstawą dla aplikacji jest system bazodanowy PostgreSQL. Wybór tej platformy bazodanowej dostarcza klientom w pełni profesjonalną, stabilną, bezpieczną a jednocześnie darmową podstawę dla właściwego oprogramowania. Dodatkową zaletą jest szeroki wybór platformy sprzętowej i systemowej przy budowie serwera. Jedynym ograniczeniem jest lista wspieranych systemów przez PostgreSQL.

Technologia internetowa, na której opiera się cały system powoduje, że stacjami roboczymi mogą być komputery o bardzo niewielkich wymaganiach. Do normalnej pracy w praktyce wystarcza każdy zestaw komputerowy wyświetlający strony www. Nie ma również znaczenia zainstalowany system operacyjny, gdyż program jest w pełni funkcjonalny na komputerach zarówno z Windows'ami jak i Linuxem. Warunkiem koniecznym są tylko: przeglądarka, skonfigurowany protokół TCP-IP i połączenie z serwerem.

Rozwiązanie to pozwala również zaoszczędzić na kosztach szkolenia ponieważ większość użytkowników komputerów ma doświadczenie w posługiwaniu się przeglądarką internetową.

Program Argus ukierunkowany jest na intuicyjność w pracy. Użytkownicy podzieleni są na grupy, wg których ustalane są prawa dostępu do poszczególnych funkcji. Pozwala to na taką konfigurację by każdy pracownik miał podawane tylko niezbędne dla niego informacje. Ogromną zaletą jest możliwość zarządzania całym systemem przez administratora z każdego komputera podłączonego do sieci. Przy odpowiednim skonfigurowaniu istnieje możliwość zarządzania zdalnego przez internet lub modem.

do góry

Możliwości
Rozbudowane funkcje pozwalają na:
  • obsłużenie: szpitala, przychodni, laboratorium czy apteki
  • utworzenia sprawozdawczości dla NFZ w formie elektronicznej
  • kodowanie rozpoznań i procedur według międzynarodowej klasyfikacji ICD
  • obsługę lokalizacji rozproszonych geograficznie
  • rejestrację danych personalnych pacjenta
  • skierowanie na badanie
  • prowadzenie "karty pacjenta", historii choroby
  • śledzenie wyników badań, automatyczne porównanie z normami

Rejestrowanie tych informacji w systemie informatycznym zamiast papierowej dokumentacji pozwala, bez dodatkowego nakładu pracy, wykonać cały szereg wydruków i zestawień dla celów statystyki medycznej i analizy lekarskiej. Cały system ARGUS korzysta z jednej bazy danych, więc wszystkie jego moduły mają natychmiastowy dostęp do wszystkich danych systemu. Na przykład pacjent zarejestrowany w Izbie przyjęć jest od razu widoczny z komputerów znajdujących się na oddziałach czy w laboratorium.

do góry

Zabezpieczenia

Przetwarzanie danych medycznych i osobowych powoduje konieczność szczególnego zwrócenia uwagi na zagadnienie poufności danych. Każdy użytkownik systemu ma przydzielone indywidualnie identyfikator i hasło. Każde wejście do systemu jest odnotowane w logu systemowym. Zapisywane są w nim również wszystkie nietypowe i podejrzane zdarzenia. Większość operacji przeprowadzanych w systemie ma funkcję pamięci użytkownika dokonującego zmiany.

W przypadku rozproszonej lokalizacji placówek i wykorzystania internetu jako środka łączności, wszystkie połączenia realizowane są z wykorzystaniem technologii SSL co zapewnia dodatkową autoryzację i szyfrowanie danych.

do góry

Elastyczność
System może być wdrożony jako samodzielna, wydzielona sieć z własnym serwerem lub na zasadzie wynajęcia w modelu ASP (Application Service Provider).

Zmieniające się wymagania zarówno NFZ, jak i samych klientów, wymuszają na twórcach programu stałe uaktualnianie i dodawanie nowych funkcji. System jest cały czas "żywym organizmem" dostosowującym się do warunków zewnętrznych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie producenta: www.tv.com.pl

do góry

 

Copyright 2004 ZOZ-SYSTEM.
Wszelkie prawa zastrzeżone