Oferta

 


Zakres prowadzonej działalności:

Usługi informatyczne dla służby zdrowia

Serwis komputerów
Sprzedaż akcesoriów komputerowych

 

Informatyka
Prowadzimy kompleksową obsługę informatyczną jednostek służby zdrowia. Podstawowym systemem służącym do rozliczania świadczeniodawcy jest program Argus. Najważniejsze zalety systemu to:
 • łatwość wdrożenia
 • brak oprogramowania na końcówkach (wystarczy przeglądarka internetowa)
 • dostępność z dowolnego komputera mającego dostęp do internetu
 • centralna baza danych aktualizująca dane w czasie rzeczywistym
 • stabilność dzięki nowoczesnej technologii
 • elastyczność pozwalająca na dostosowanie programu do bieżących wymagań NFZ
 • niewielki koszt zakupu i utrzymania 
Istnieją dwa sposoby wdrożenia programu:
 1. Aplikacja i baza danych umieszczone na własnym serwerze. Rozwiązanie to wiąże się ze zwiększoną inwestycją początkową.
 2. Wynajęcie oprogramowania zainstalowanego na serwerze usługodawcy wg. modelu ASP (Application Service Provider). W razie potrzeby udzielimy bardziej szczegółowych informacji    formularz 
 Dzięki zintegrowaniu wielu modułów w jednym systemie program umożliwia:
 • prowadzenie bazy danych o pacjentach zapisanych na listy aktywne z podziałem na: lekarza, pielęgniarkę środowiskową, pielęgniarkę szkolną i położną
 • ewidencję wizyt pacjentów przyjmowanych w poradniach POZ i specjalistycznych
 • obsługę ruchu chorych w szpitalu
 • ewidencję i analizę badań laboratoryjnych
 • obsługę apteki
 • fakturowanie usług dla klientów 
Z uwagi na bardzo różne potrzeby placówek służby zdrowia, każde wdrożenie systemu jest odrębnym procesem przeprowadzanym w ścisłej współpracy z zamawiającym. Wymienione wyżej funkcje programu należy zatem traktować jako przykładowe. Jeśli występuje zapotrzebowanie na inne specyficzne moduły prosimy o kontakt  

dane teleadresowe

W ramach standardowej obsługi kontrahentów zapewniamy również:
 • archiwizację wprowadzonych danych, zabezpieczenie poprzez tworzenie kopii bezpieczeństwa
 • utrzymanie i aktualizację programów komputerowych obowiązujących w rozliczeniach i raportowaniu do NFZ
 • przenoszenie informacji z systemu Argus do programów z NFZ
 • zaczytywanie informacji zwrotnych z NFZ i uaktualnienie danych w systemie Argus
 • przygotowanie ofert w postaci elektronicznej zgodnych ze standardami NFZ
 • przetwarzanie elektronicznych umów i aneksów
 • generowanie pełnych list aktywnych POZ w wymaganym formacie z podziałem na typ deklaracji, typ operacji i grupy wiekowe
 • generowanie raportów statystyczno-medycznych - tworzenie faktur w postaci elektronicznej
 • wydruk danych na obowiązujących formularzach
 • tworzenie zestawień z wizyt pacjentów obcych Oddziałów NFZ będących podstawą do obciążenia Świętokrzyskiego Oddziału NFZ
 • przekazanie wszystkich danych do NFZ po ich wcześniejszym zatwierdzeniu
 • utrzymanie serwera z „elektroniczną tablicą ogłoszeń”, z obowiązującymi drukami i możliwością przesyłania plików
 • serwis sprzętu i sieci komputerowej:
  - diagnostykę i naprawy bieżące
  - okresową konserwację komputerów i elementów sieci
 • pomoc merytoryczną w kontaktach z NFZ
 • przygotowanie danych, możliwych do pobrania z systemu Argus do obowiązujących zestawień statystycznych na potrzeby: Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia, GUS, Urzędu Miasta.

do góry

 Sprzedaż akcesoriów i części komputerowych
 Firma ZOZ SYSTEM prowadzi serwis urządzeń komputerowych świadczący usługi w zakresie: 
 • diagnostyka uszkodzeń
 • naprawa, wymiana części zamiennych
 • rozbudowa istniejących systemów komputerowych
 • instalacje nowego sprzętu i oprogramowania
 • sprzedaż części i akcesoriów

do góry

 

Copyright 2004 ZOZ-SYSTEM.
Wszelkie prawa zastrzeżone